english polski
Marysia Stokłosa Spektakle autorskie ›
 
 
 
 
 
  

Vacuum na Temps d'Image, CSW Warszawa
Vacuum 2007

2007

Vacuum* jest to zbiór czynności i obecności, które widz może dowolnie wypełnić swoją własną wrażliwością i wyobraźnią. Obecność na scenie pozbawiona fabuły i nie określony temat. Zatrzymanie się nad praktyczną - nie zinterpretowaną i nie jednoznaczną - czynnością. Fizyczne manifestacje stanu ducha. Zwyczajne i surrealistyczne czynności.
Metodą artystki jest ucieczka przed tłumaczącym umysłem. Cel to pozwolić sobie i widzowi poznać irracjonalną sfere sztuki i rzeczywistości.
 
* vacuum cleaner pot. vac odkurzacz,;
*vacuum [wym. wakuum] próżnia. (‘coś pustego, pusta przestrzeń, puste miejsce’)
choreografia i wykonanie: Marysia Stokłosa
premiera: Melkweg Theater, Amsterdam
 
foto. Zbigniew Gozdecki i Kuba Wittchen

Teksty o Vacuum: "Nowe zjawiska w polskim tańcu teatralnym" Adela Prochyra