english polski
Marysia Stokłosa Improwizacje ›
 
 
 
 
  

Przegląd Nowego Tańca 2011-2012

w Warszawie

Przegląd Nowego Tańca był to debiut kuratorski Marysi Stokłosy oraz debiut Fundacji Burdąg jako organizatora stołecznego wydarzenia kulturalnego.

 

Ideą Przeglądu Nowego Tańca było przedstawienie młodego pokolenie twórców odkrywających nowe oblicze tańca. Prezentacja spektakli powstających w kontekście poszukiwań formalnych. Małych form tańca będących próbą intymnego spotkania z widzem. 

 

Przegląd Nowego Tańca był spotkaniem z radykalnym spojrzeniem na taniec. Z twórcami, którzy bezkompromisowo podążają za własnymi fascynacjami. Twórcami, którzy komunikują używając prostych środków, traktując ciało jako główny nośnik znaczeń. Było to spotkanie z tańcem jako wyrazem napięcia między wolnością a skrępowaniem, ruchem a zatrzymaniem, emocjonalnością a powściągliwością, fantazją a prawdą.  

 

koordynatorem projektu była Maria Jędrzejewska

projekty plakatów: Julia Staniszewska

foto1: Katarzyna Szugajew

foto2: Jakub Wittchen

programy i więcej info:  www.przegladnowegotanca.pl